RADCA PRAWNY

Aleksandra Jaworska

telefon: 698 562 277

kancelaria@aleksandrajaworska.pl

ul. J. Piłsudskiego 2 lok. 3
26-600 Radom

Radca prawny

Koszt prowadzenia spraw cywilnych i innych spraw wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu /Dz. U. z 2002/123/1059 ze zm./ i wynosi w zależności od wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł - 60 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
Do cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.