RADCA PRAWNY

Aleksandra Jaworska

telefon: 698 562 277

kancelaria@aleksandrajaworska.pl

ul. J. Piłsudskiego 2 lok. 3
26-600 Radom

Radca prawny

Nasze usługi

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

- prowadzenia postępowań sądowych, reprezentacji klientów przed urzędami
i instytucjami

- prawa gospodarczego: obsługi prawnej przedsiębiorstw, rejestracja nowych
i przekształcenie istniejących podmiotów gospodarczych, sporządzanie uchwał,

- prawa cywilnego: windykacja należności, powództwa o odszkodowanie
i zadośćuczynienie, tworzenie, opiniowanie i wykładnia umów, zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, sprawy związane z postępowaniem wieczystoksięgowym, ochrona własności i ochrona posiadania

- prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;

- prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie
i pozbawienie władzy rodzicielskiej